Tuyển Dụng

  • Nhân viên bán hàng

    Bán hàng, tư vấn sản phẩm và chăm sóc khách hàng tại Showroom, Siêu thị trung tâm thành phố