Trưởng bộ phận nhân sự

Mô tả công việc:

1. Hoạch định:
- Tham mưu cho GĐ xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Tham mưu cho GĐ về kế hoạch đào tạo - tuyển dụng trong công ty.

2. Tổ chức thực hiện:
- Cập nhật thông tin về Luật lao động, BHXH, thuế và triển khai thực hiện.
- Hỗ trợ, theo dõi và chỉnh sửa các SĐTC, MTCV, KPIs của các phòng.
- Thực hiện và giải quyết các chính sách tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, phúc lợi cho CNV theo kế hoạch được duyệt phù hợp với quy định công ty và pháp luật.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát tuyển chọn các ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn đã xác lập. Tìm kiếm nguồn cung ứng nhân lực hiệu quả và tiết kiệm.
- Xây dựng và phát triển đào tạo nhân sự theo mục tiêu hàng năm và theo dõi tiến độ, chi phí thực hiện. Đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất.
- Tổng hợp các bảng đánh giá thành tích năm
- Kiểm soát tình hình tính lương hàng tháng.
- Soạn thảo, lưu trữ các quyết định, hợp đồng lao động của nhân sự theo quy định.
- Kiểm tra thực hiện Nội qui lao động; hỗ trợ xây dựng và thực hiện văn hóa công ty.
- Quản lý và hướng dẫn nhân viên trực thuộc.

3. Báo cáo:
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch được giao theo định kỳ.
- Lập báo cáo thống kê cho GĐ và các cơ quan quản lý chuyên ngành
- Tổ chức lưu trữ hồ sơ, công văn liên quan đến công việc của phòng
- Báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện công việc cho Giám Đốc /BTGĐ khi có yêu cầu

4. Khác:
- Thực hiện công tác khác theo sự giao việc của Giám Đốc hoặc BTGĐ

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, luật, quản trị kinh doanh...
- Ứng viên từng làm việc ở công ty đa quốc gia là một lợi thế
- Có kinh nghiệm ở vị trí quản lý từ 2 - 3 năm ở công ty có quy mô từ 200 - 500 nhân sự.
- Thành thạo tin học văn phòng như word, excel, powerpoint, outlook...
- Kỹ năng quản lý công việc và giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả

Thưởng, Phúc lợi:
- Thưởng năm
- Đào tạo: Có cơ hội được đào tạo, huấn luyện để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
- Nghỉ lễ tết theo quy định
- Chăm sóc sức khỏe định kỳ
- Bảo hiểm tai nạn 24/7
- Teambuilding...