Tuyển Dụng

 • Key Account Manager (B2B)

  Xây dựng và duy trì mối quan hệ với hệ thống bán hàng tại các công ty, tổ chức dịch vụ du lịch, resort, trạm dừng chân, nghỉ dưỡng, sân bay.... Quản lý hoạt động kinh doanh trong khu vực phụ trách

 • Key Account Manager (Thị trường Đông Nam Á)

  Phát triển và quản lý thị trường kinh doanh xuất khẩu trong khu vực Đông Nam Á (Trừ Cambodia)

 • Key Account Manager (Thị trường Trung Quốc)

  Phát triển và quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu của thị trường Trung Quốc

 • Phó Giám Đốc Kế Hoạch

  Xây dựng kế hoạch, ngân sách và các vấn đề khác có liên quan của Phòng Cung Ứng nhằm đạt được hiệu quả công việc cao nhất và mục tiêu chung của công ty

 •  1 2