Lịch sử

1990

Thành lập Xí Nghiệp Mỹ Phẩm Sài Gòn, tiền thân là hãng nuớc hoa Imortel truớc năm 1975.

2005 Đạt chứng chỉ ISO 9001:2000

TIN TỨC KHÁC

1999

2006

2007

2009

2010 - 2011