Lịch sử

2006

Khánh thành nhà máy tại Khu Công Nghiệp Cát Lái 2, Thành phố Thủ Đức. TP.HCM. Di dời toàn bộ 03 nhà xuởng về nhà máy mới hoạt động.

TIN TỨC KHÁC

1990

1999

2007

2009

2010 - 2011